Pendaftaran Ahli PPTDP3Borang ini untuk pendaftaran baru Keahlian Sahaja.

PENDAPATAN ISI RUMAH


Maklumat isi rumah diperlukan untuk memudahkan saluran sumbangan dan bantuan kepada keluarga yang memerlukan.

Maklumat Ahli Keluarga dan Tanggungan


1. Ahli Keluarga 1

2. Ahli Keluarga 2

3. Ahli Keluarga 3

4. Ahli Keluarga 4

5. Ahli Keluarga 5

6. Ahli Keluarga 6

7. Ahli Keluarga 7

8. Ahli Keluarga 8

9. Ahli Keluarga 9

Yuran Bulanan Persatuan dan Sumbangan Tabung Khairat


Yuran Pendaftaran Keahlian : RM10 ( Sekali semasa pendaftaran sahaja )
Yuran Bulanan : RM5 Sebulan ( RM60 setahun sahaja )

Sumbangan Tabung Khairat : Setahun RM20 ( setiap sumbangan kematian akan dikutip semula RM20 )
Makluman dan Garis Panduan Khairat boleh di dapati disini  - https://goo.gl/MGXSXu

Yuran dan sumbangan boleh di bayar secara online ke akaun PPDTP3 RHB Bank No : 26229600009469

Email atau Whatapps resit disini
EMEL : pptdp3@gmail.com
NO TEL : 0162706033 / 0193895882 / 0133623649 


Pengakuan Pendaftaran Ahli


Saya dengan ini bersetuju menjadi Ahli Persatuan Penduduk Taman Desa Permai 3 , Meru Klang dan turut serta dalam Tabung Khairat Kematian TDP3.

PENGISYTIHARAN KEBENARAN UNTUK MEMPROSES DATA PERIBADI  
Adalah saya, seperti nama di dalam borang ini, bersetuju bahawa Persatuan Penduduk Taman Desa Permai 3 mempunyai hak untuk mengumpul, menyimpan, memproses dan/atau mengguna Data Peribadi saya. Bagi tujuan pengisytiharan ini, Data Peribadi membawa maksud yang sama seperti di Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (termasuk tambahan dan/atau pembetulannya) dan termasuk tetapi tidak terhad kepada butiran saya seperti nama, umur, tarikh lahir, nombor kad pengenalan dan nombor telefon saya.