ลงทะเบียนคนไทยในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์กรุณากรอกให้ครบทุกช่องค่ะ หากกรอกไม่ครบจะไม่สามารถกดส่งได้

Clear Autofill

เลือกปี ค.ศ.จากด้านบนของวันที่ หากทำการกรอกในโทรศัพท์

กรอกหมายเลข 13 หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค

สามารถใช้เป็นเบอร์โทรศัพท์บ้าน หรือบุคคลที่ติดต่อได้ง่ายที่สุด ไม่เว้นวรรค

ไม่เว้นวรรค เช่น 0912345678

ใส่หรัสประเทศและตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ เช่น 47XXXXXX

ใส่หรัสประเทศและตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ เช่น 47XXXXXXXX