E-post måste vara ifyld.


Önskad storlek på anläggning.

Här anger ni önskad storlek på anläggningen i antingen kWt/år eller toppeffekt i kW. 

Ange om du vill ange kWt eller toppeffekt på anläggningen.

Ange unifärlig storlek på anläggningen i kW.

Ange unifärlig antal kWt/år


Detta stycke hanterar installation på tak.

Ni behöver inte fylla i något av det men ju mer information vi har destå enklare är det för våra montörer att återkomma till er med rätt data

Välj takmaterial

Välj vinkel på ert tak, 0 grader är platt tak.

Här ger ni vädersträck på ditt tak, om ni har fler tak kan ni ange 2st här (tex en öst och en väst)

Ange Väderstreck

Ange Väderstreck

Välj om ni vill ha pris på mer än bara material.

Välj om du vill ni pris på mer än bara material.


Detta stycke hanterar installation på mark

Här anger ni aktuell yta som finns att tillgå för markmontageställning.

Fyll i bredd på din mark.

Fyll i djup på din mark.