Alle velden met een rode ster moeten verplicht gevuld worden. 


Nadat op de knop 'Versturen' is geklikt, moet u een bevestiging krijgen op het scherm en via een e-mail. Indien deze bevestiging niet via de e-mail ontvangen wordt, is er misschien iets misgegaan met het versturen en hebben wij de zorgaanvraag NIET ontvangen. Mocht dit het geval zijn, stuurt u dan een e-mail naar aanvraag@curaevitelbalie.nl. Belangrijk om in deze e-mail rekening geen privacygevoeligegegevens op te nemen dan alleen uw contactgegevens.

Contactgegevens zorgaanvrager / burger


bijvoorbeeld: 01/01/1970

Alle velden moeten worden ingevuld

bijv: 0654623964

Aanleiding zorgvraag


Maak hierboven een keuze uit de opties (meerdere opties te selecteren)

Hier kunt u een toeliching geven op de vraag 'wat voor een zorg u denkt nodig te hebben' (optioneel).

Vult u hier de relevante medische informatie in (optioneel)

Is er een beschikking (indicatie) toegekend vanuit Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Aanvang zorg


Contactpersonen


Bijzonderheden


Als u nog iets wil toelichten dat u niet op het formulier heeft kunnen invullen, kunt u dat hier doen.