Lier IL Håndball - Hallvakt - Oppgjørsskjema

 • Hold regnskap for kiosk- og billettkassen adskilt. Tell opp før de tas i bruk, det skal være 1000,- i veksel i hver kasse. 
 • Tell opp inntekter fra begge kassene og skriv beløpene i skjemaet under (HUSK! trekk fra 1000,- i veksel i hver kasse).
 • Det skal være 1000,- i veksel i både kiosk- og billettkassen etter endt arrangement. 
 • Kvitteringer fra utlegg legges i hyllen til KASSERER i lille boden. 
 • Overskudd settes inn på håndballens konto i DNB: 0540.03.88050 
 • Oppgjort kasser og nøkler leveres til oppmann til laget som skal ha neste hallvakt. 

 • TAKK FOR GOD DUGNADSINNSATS!

  OPPGJØR ER UTFØRT OG SATT INN PÅ KONTO AV: 

  OPPGJØR

  Husk! Kvitteringer for utlegg legges i hyllen til KASSERER i lille boden