Lier IL Håndball - Hallvakt - Oppgjørsskjema

Hold regnskap for kiosk- og billettkassen adskilt, men ved små arrangement på ukedager kan dere bruke kun en kasse, og sette alt på Kiosk. Tell opp kassene før de tas i bruk, det skal være 1000,- i veksel i hver kasse. Tell opp inntekter fra begge kassene og skriv beløpene i skjemaet under (HUSK! trekk fra 1000,- i veksel i hver kasse). Det skal være i veksel i både kiosk- og billettkassen etter endt arrangement. 


UTLEGG: Ta bilde av kvitteringer fra utlegg og send til lierhandball@gmail.com, og orginalen legges i konvolutt i kassen. Utlegg skal trekkes fra overskuddet som settes i banken, ikke taes fra veksel. Det skal alltid være 1000,- i veksel i kassen. 

Overskudd settes inn på håndballens konto i Sparebank 1: 2480.24.13161 Oppgjort kasser og nøkler leveres til oppmann til laget som skal ha neste hallvakt. 

TAKK FOR GOD DUGNADSINNSATS!

OPPGJØR ER UTFØRT OG SATT INN PÅ KONTO AV: 

OPPGJØR

Husk! Ta bilde av kvitteringer og send til lierhandball@gmail.com - orginal kvittering legges i konvolutt i kassen.