Engelsk er obligatorisk
Du skal desuden vælge er fortsætter- eller et begyndersprog.Hvis du vælger
- Studieretningen Engelsk A – Samfundsfag A og spansk, bliver dette 5. A-niveaufag.
- STX-business skal du vælge et fortsættersprog.

Side 1 af 2