Engelsk er obligatorisk.
Du skal desuden vælge et fortsætter- eller et begyndersprog.
Hvis du vælger:
- Studieretningen 'Engelsk A – Samfundsfag A' og spansk, bliver dette dit 5. A-niveaufag.
- 'STX-business' skal du vælge et fortsættersprog.

Engelsk er obligatorisk. Du skal desuden vælge et fortsættersprog.

Side 1 af 2