Verhuisformulier

Hartelijk bedankt voor het invullen van ons online verhuisformulier. 


Wij vragen u om dit formulier gezamenlijk als nieuwe en vertrekkende bewoner in te vullen bij sleuteloverdracht. Wij kunnen alles dan binnen twee werkdagen verwerken. Indien u het formulier niet gezamelijk invult, moeten wij eerst contact opnemen met de andere bewoner waardoor de verwerking langer kan duren.

Informatie vertrekkende en nieuwe bewoner

Verplicht als ingevuld door vertrekkende bewoner. De vertrekkende bewoner ontvangt een eindafrekening warmte/koude gebaseerd op de vermelde meterstandenen datum overdracht.

Vul hier uw emailadres in als u direct een kopie van dit formulier wilt ontvangen.

Vul hier uw e-mailadres in als u direct een kopie van dit formulier wilt ontvangen.

Vul hier uw telefoonnumer in

Vul hier uw telefoonnumer in

Naar wie zal de warmteleveringsovereenkomst worden overgedragen?

Opname van de meterstanden

(Instructie achter tabblad 3, op pagina 8, afbeelding 1.1, van uw informatiemap

Instructie achter tabblad 3, op pagina 10, afbeelding 4.1, van uw informatiemap

Wanneer zijn de meterstanden opgenomen? Vul hier de datum en tijd in.

Datum overdracht woning, alleen indien afwijkend t.o.v. datum en tijdstip opname standen.

LET OP! Nieuwe bewoners dienen ook de leveringsovereenkomst in te vullen. Deze ontvangt u digitaal na verwerking van deze aanmelding.