Verhuisformulier

Over welk adres gaat de verhuizing? 

What is the address of the move?

Informatie vertrekkende bewoner 

Information of the leaving resident

Informatie nieuwe bewoner

Information new tenant

Opname van de meterstanden

Record of the meter readings

U vindt de handleiding om het meternummer af te lezen op onze website (pagina documenten) of in de instructiemap.

You can find the manual to read the meter number on our website (page documents) or in the instruction folder.

U vindt de handleiding om de stand af te lezen op onze website (pagina documenten) of in de instructiemap.

You can find the manual to read the meter number on our website (page documents) or in the instruction folder.

U vindt de handleiding om de stand af te lezen op onze website (pagina documenten) of in de instructiemap.

You can find the manual to read the meter number on our website (page documents) or in the instruction folder.

Wanneer zijn de meterstanden opgenomen? Vul hier de datum in.

When were the meter readings recorded? Enter the date here.

LET OP! Nieuwe bewoners dienen ook de leveringsovereenkomst in te vullen. Deze ontvangt u als nieuwe bewoner per e-mail nadat dit formulier verwerkt is.

PLEASE NOTE: New occupants must also fill in the delivery contract. As a new resident, you will receive this by e-mail after this form has been processed.