Leveringsovereenkomst

Wij kunnen u direct en digitaal aanmelden voor de levering van warmte, koude en tapwater. Omdat wij werken met een digitale leveringsovereenkomst vragen wij u om de onderstaande vragen zorgvuldig in te vullen.

Vul hier uw burgerservicenummer in

Vul hier uw emailadres in

Vul hier uw telefoonnumer in

 Door ondertekening geeft u aan dat: 
  -  de door u opgegeven klantgegevens en meterstanden correct zijn; 
  -  u de bijbehorende Aansluitvoorwaarden, Leveringsvoorwaarden en Tarievenblad (pagina Documenten) accepteert;
  -  u accepteert dat meterstanden en mogelijke gegevens voor analyse op afstand worden uitgelezen;
  -  u de beschrijving en de handleiding van de installatie hebt ontvangen. 

Bankgegevens

Vul hier uw bankrekeningnummer (IBAN) in

Vul hier in op welke naam het bankrekeningnummer staat

Vul hier in wanneer u de sleutel van uw woning hebt ontvangen en deze leveringsovereenkomst start.

Opname van de meterstanden

staat op warmtemeter gedrukt en voor locatie zie pagina 7 achter tabblad 3 van uw informatiemap

(Instructie achter tabblad 3, op pagina 8, afbeelding 1.1, van uw informatiemap

Instructie achter tabblad 3, op pagina 10, afbeelding 4.1, van uw informatiemap

Akkoord en ondertekening

Kier voor het standaard voorschotbedrag van €110,- per maand of aangepast voorschotbedrag. Het bedrag zal worden afgerond op een veelvoud van €5 met een minimum van €90,- per maand.

Is er nog iets speciaals te vermelden? Geef dit hier aan!

Vul hier de plaats en datum in

Pagina 1 van 2