Aanmeldformulier

Vul hier uw emailadres in

Enter your email address here

Vul hier uw telefoonnummer in

Enter your phone number here

Graag de officiële naam van de eigenaar, zoals in het huurcontract

Please give the official name of the owner, as in the rental contract

Automatisch uitlezen meterstanden

De meterstanden voor de levering van warmte, koude en/of warm water worden, indien van toepassing, automatisch uitgelezen en vind je terug in het klantenportaal.


Automatic meter readings

If applicable, the meter readings for the supply of heat, cold and/or hot water are automatically read and can be found in the customer portal.

Wil je iets speciaals vermelden? Dat kan hier.

Anything in particular you'd like to mention? You can do it here!

LET OP: Nieuwe bewoners dienen ook eenmalig de leveringsovereenkomst in het klantenportaal te tekenen. Hiervoor sturen we je nog een e-mail met een persoonlijke login wanneer we jouw verhuizing hebben verwerkt. Alle verhuizingen verwerken we aan het begin van elke nieuwe maand (na de sleuteloverdracht of oplevering).Dit betekent dat het soms even kan duren voor we je opnieuw berichten over dit formulier en je krijgt dus van ons nog een e-mail aan het begin van de maand na de verhuizing. 


In het klantenportaal kan je naast het tekenen van de leveringsovereenkomst ook jouw contactgegevens wijzigen, verbruik inzien, facturen bekijken en betaalvoorkeuren aanpassen.

PLEASE NOTE: New residents must also sign the supply agreement once in the customer portal. For this purpose, we will send you an e-mail with a personal login when we have processed your move. We process all moves at the beginning of each new month (after the key transfer or handover).


This means that it can sometimes take a while before we inform you again about this form and you will receive an email from us at the beginning of the month after the move. 


In the customer portal, in addition to signing the supply agreement, you can also change your contact details, view your usage, view invoices and change payment preferences.