BESTÄLLNING - HÄLSA PÅ MATENHÄLSA PÅ MATEN är framtagen för lärare och dig som arbetar professionellt med kost inom skolans värld. Om du inte uppfyller detta förbehåller Orkla sig rätten att INTE skicka några böcker till dig. Max fem böcker per skola.

GDPR OCH SÅNT DÅ?
Vi på Orkla Foods är angelägna om att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt. Vi har därför uppdaterat vår integritetsinformation, så att den uppfyller kraven i de nya integritetsreglerna för EU/EES, General Data Protection Regulation (GDPR).

För att kunna skicka dig vårt nyhetsbrev, behöver vi din e-postadress och ditt namn. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att följa anvisningarna i e-posten vi skickar dig eller genom att kontakta oss enligt nedanstående.

Personuppgifterna kommer att lagras i Apsis servrar i Europa. Korrekt integritetsgaranti (EU:s standardvillkor eller EU/USA Privacy shield-certifiering) finns på plats för det fall Apsis behöver bevilja temporär tillgång till uppgifterna åt systemoperatörer utanför EU. Det kan exempelvis behövas för att göra en felsökning. Skicka oss ett e-mail om du vill få en kopia av relevant integritetsgaranti.

Vårt bolags formella namn är Orkla Foods Sverige AB. Kontakta privacy@orkla.no om du vill få tillgång till, utlämna, korrigera eller radera personuppgifter som vi har lagrat.

Dessutom kan du invända, begära begränsning eller återkalla ditt/dina samtycke(n) när som helst. Du också rikta klagomål till Datainspektionen om du vill framföra klagomål gällande vår behandling av personuppgifter.