Join oss og bli en Brand Ambassador du også Sign up for å bli med i Norges største nettverk for hair extensions-lovers / Sign up to be a part of LuxusHair Extensions worldwide community

Din rolle som
LuxusHair ambassadør:- Post minst 1 innlegg med godt innhold hver måned hvor du bruker LuxusHair Extensions, bruk
taggen #LuxusHair, og lenke til nettbutikken: www.luxushair.no- Vær en engasjert og motivert rollemodell for LuxusHair. Del godt innhold, inspirasjon og tips med andre ambassadører.


- Fortell oss hva du synes om våre produkter og hjelp oss til å bli enda bedre

Belønninger for ambassadører:
- 15% rabatt på hair extensions til deg selv

- Earnback-Program:

For hvert kjøp du gjør tjen opp 10% som kan samles opp og brukes i slutten av året, inneværende år. 
Eksempel: Har du handlet for 5000,- i 2019, får du 500,- som kan brukes i hele nettbutikken.  
(Utregnes i desember samme år).

 

- Egen rabattkode på 10% til dine følgere 


 Your role as LuxusHair Ambassador:- Post at least 1 post with good content each month where you use LuxusHair Extensions, use the tag #LuxusHair, and link to the
webshop: www.luxushair.no- Be a committed and motivated role model for LuxusHair. Share good content and encourage other ambassadors.- Let us know what you think of our products and help us to become even better!

Ambassadors Rewards:- 15% discount on hair extensions for your own use

- Earnback Program:
For every purchase you make, earn 10% that can be collected and used at the end of the current year.
Example: Have you made orders for 5000, - in 2019, you get 500, - which can be used throughout the webshop.
(Calculated in December of the same year)
-10% discount code for you to share with your followers             
.  

Innlegg og bilder kan brukes av LuxusHair i nettbutikken og på LuxusHair sine sosiale medier.
Instagram: @Luxushair tagges i innlegg hvor håret brukes.