Intakeformulier

Liefst mobiel

In het geval dat je de factuur wilt declareren bij je zorgverzekeraar.

In het geval dat je de factuur wilt declareren bij je zorgverzekraar.

Alle eventuele, nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts zijn voor de verantwoordelijkheid en rekening van de client cq. ouder(s) en/of voogd. 

Client is zich bewust dat craniosacraaltherapie een complementaire behandeling is en een regulier noodzakelijke behandeling niet kan vervangen.