DåpspåmeldingKontaktskjema for dåpspåmelding. Fyll ut og send inn, så vil vi ta kontakt med deg/dere snarest.

Opplysniger om dåpsbarnet

Dåpsbarnets navn

Alle 11 siffer

Hvor er barnet født?


Kontakt person

Fullt navn i henhold til folkeregister

Alle 11 siffer

I henhold til folkeregister

I henhold til folkeregister

I henhold til folkeregister

Page 1 of 3