Förfrågan - Fönsterstädning

Ange typ av fönster och antal nedan


Förklaring
Enkel fönster: Endast en sida att öppna

Dubbel fönster: En sida öppnas åt vänster och den andra till höger

Ange antal

Ange antal

Ange antal

Ange antal

Ange antal

Ange antal

Ange antal

Önskas putsning av inglasad balkong?